top of page

-O cantar, quer vir de gracia;
O bailar quer s´aprender;
O que´ha d´andar po-l-o mundo,
De todo tê que saber.
 

Recolección e transcripción
por Marcial Valladares.
Folklore Gallego. Emilia Pardo Bazán y otros. 1884

bottom of page